home
over Peronne
oriëntatie in godsdiensten
religious counseling
interreligieuze dialoog
rituelen

ethiek & bedrijf
reflecties
activiteiten
contact


Een Bijbels ABC

Wil je meer toekomen aan inhoudelijke, geestelijke diepgang in je leven? Dan is het interessant om in de veelkleurigheid die de godsdiensten met zich meebrengen te duiken. Het kan spannend zijn om achter het onderscheid te komen wat islam als godsdienst is en wat puur politieke achtergronden zijn die niets met religie te maken hebben. Het is boeiend om verschillen te ontdekken in vormen van Boeddhisme. Of de bakermat van het Christendom te leren kennen: het Jodendom met al haar rijke facetten. De Bijbel op zich blijkt al een verrassend boek te zijn. Wanneer je de verhalen goed leest, blijken ze vaak doorspekt met subtiele grappen en grollen. Maar ook houdt dit boek een spiegel voor over je eigen menselijkheid en mogelijkheid; de Bijbel biedt nieuwe perspectieven, zeer praktisch vertaalbaar, naar een zinrijker bestaan. De oriëntatie-cursussen helpen je om een genuanceerder beeld van godsdienst te krijgen.

Daarom bied ik op aanvraag een oriëntatie-cursus of lezing aan:


INZICHT IN DE WERELDGODSDIENSTEN

Geloven Joden, Christenen in dezelfde God? En uit welke tradities stammen yoga en meditatie? Het verschijnsel wereldgodsdiensten brengt vele vragen met zich mee. Met elkaar zullen we enkele cruciale thema's aan de orde stellen en zo tot basale kennis komen.

Voorbeelden van een lezing:

1. Jodendom: ontstaan en geschiedkundige ontwikkeling.
2. Jodendom: de bijbelse traditie en de rituelen.
3. Islam: ontstaan en geschiedkundige ontwikkeling.
4. Islam: de Koran traditie en de rituelen.
5. Christendom: ontstaan en geschiedkundige ontwikkeling.
6. Christendom: het Nieuwe Testament en de rituelen.
7. Hinduïsme/Boeddhisme: ontstaan en geschiedkundige ontwikkeling.
8. Hinduïsme/Boeddhisme: de Vedische -en Boeddha traditie en de rituelen.
9. Ontstaansgeschiedenis van de Bijbel
10. De profetische traditie