home
over Peronne
oriëntatie in godsdiensten
religious counseling
interreligieuze dialoog
rituelen

ethiek & bedrijf
reflecties
activiteiten
contact

Persoonlijke begeleiding
Er zijn momenten dat een vorm van counseling, het op een persoonlijke manier gecoached en begeleid worden, je kan helpen om helder te krijgen waar het je precies om gaat. Wanneer je geen geestelijke spankracht, energie ervaart in je werk of in je bestaan in bredere zin.
Je kunt je vragen wel degelijk inzichtelijk krijgen van waaruit je met nieuwe zin aan de slag kunt gaan. Ik bied twee mogelijkheden aan om counseling aan te gaan:

Wanneer je over een van beide vragen hebt hoor ik dat natuurlijk graag!

Religious counseling
Er zijn momenten dat een vorm van counselling, op een persoonlijke manier gecoached en begeleid worden, je kan helpen om tot verheldering te komen waar het je precies om gaat. Wanneer je geen geestelijke spankracht, energie ervaart in je werk of in je bestaan in bredere zin. Je vraagt je af hoe je weer uit deze negatieve spiraal kunt klimmen. Bezinning op je levensinsteek. Je kunt je vragen weldegelijk helderder krijgen van waaruit je met nieuwe zin aan de slag kunt gaan.

Zowel een op een counselling is mogelijk, alsook specifiek op het werkterrein, groepsgewijs.

In samenwerking met een management counsellor binnen de ICT-sector (www.tc-one.com) geef ik counseling sessies in kleinschalig verband rond deze problematiek, die ook een uitdaging kan worden.

De counselling vindt plaats in Amsterdam in ontspannen sfeer en duurt maximaal 1.5 uur per keer. In onderling overleg wordt de frequentie vastgesteld; in principe om de twee weken. De kosten bedragen 100 Euro per sessie.

Contactinfo en afspraak: peronne@wirehub.nl